U našem centru, sertifikovani ABA terapeuti sprovode bihevioralni tretman, čija je efikasnost naučno verifikovana i posebno efektna kod razvojnih poremećaja iz autističnog spektra.

ABA metod je fokusiran na učenju novih veština menjajući postojeće obrasce ponašanja.

Program tretmana uključuje:

  • analizu ponašanja,
  • proučavanje okruženja,
  • podsticanje poželjnih obrazaca ponašanja u cilju pozitivnog potkrepljenja i razvijanja novih navika.