U našem centru sprovodimo :

 • logopedske konsultacije
 • procenu govorno-jezičkih sposobnosti deteta
 • stimulaciju jezičkog razvoja i
 • logopedski tretman.

Primenom najsavremenijih dijagnostičkih instrumenata i logopedskih metoda, uspešno prevazilazimo govorno-jezičke izazove u detinjstvu kao što su :

 • kasno progovaranje,
 • nerazumljiv govor,
 • nazalan govor i promuklost,
 • loša artikulacija,
 • mucanje,
 • nerazumevanje govora okoline,
 • teškoće pri savladavanju čitanja i pisanja…