Svake godine realizujemo pripremno-predškolsku radionicu za buduće prvake.

Program radionice:

-grafomotorne aktivnosti

-razvoj verbalnog pamćenja i vizuelne diskriminacije

-jačanje jezičkih kompetencija

-stimulacija koordinacije oko-ruka

-vežbe misaone analize i sinteze

-stimulacija predčitalačkih veština

Zakazivanje: