Centar za defektološku podršku razvoju i učenju ABC Dete, osnovan je sa idejom o unapređenju defektološke prevencije, detekcije i terapije primenom naučno verifikovanih metoda i tehnika, pružanjem savetodavne podrške roditeljima dece sa razvojnim smetnjama i razmenom profesionalnih znanja i iskustava sa kolegama.