Logopedsko testiranje i tretman realizujemo i kod odraslih osoba kod kojih je dijagnostikovan:

  • poremećaj glasa,
  • poremećaj govora i jezika kao posledica bolesti ili oštećenja CNS-a,
  • mucanje,
  • artikulacioni poremećaji.