PRIMENJUJEMO  je kod dece od rođenja do treće godine i to:

  • kada su primetni znaci razvojnih smetnji,
  • ukoliko roditelji sumnjaju na razvojna odstupanja,
  • kod prevremeno rođene dece i
  • dece pod rizikom.

REALIZUJEMO je kroz:

  • savetodavni rad i konsultacije,
  • procenu psihomotornog razvoja,
  • praćenje i stimulaciju razvoja,
  • primenu odgovarajućih tehnika u tretmanu govorno-jezičkih poremećaja.