U cilju razvoja psihomotorike defektološki tretman upotpunjujemo terapijom pokretom kroz opšte i specifične vežbe, individualno, u parovima i grupno.

 1. Vežbe opšte reedukacije uključuju:
 • vežbe za doživljaj telesne celovitosti, gestualnog i objektivnog prostora,
 • vežbe za uočavanje i stabilizovanje lateralizovanosti,
 • vežbe za uočavanje prisustva drugog,
 • vežbe za ujednačavanje tonusa, osamostaljivanje i koordinaciju pokreta,
 • vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova i procena trajanja vremena,
 • vežbe za kontrolu impulsivnosti,
 • vežbe čula i
 • vežbe relaksacije.
 1. Vežbe specifične reedukacije psihomotorike:
 • vežbe u svrhu stimulisanja psihomotorike,
 • vežbe za disgrafiju, dislateralizovanost, dizartriju, diskalkuliju, disgnoziju, hiperktivno ponašanje i smirivanje tikova.