-KONSULTACIJE

-PROCENA PSIHOMOTORNOG RAZVOJA

-PROGRAM STIMULACIJE RAZVOJA

-DEFEKTOLOŠKI TRETMAN

-ABA TERAPIJA

-REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

-SENZORNA INTEGRACIJA

-PODRŠKA U UČENJU

Zakažite uslugu:

  +381606900199

Centar za defektološku podršku razvoju i učenju ABC Dete